Šanci na proměnu dostal park v Ostravě-Porubě i park v Mostě
13. 11. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrální park v Mostě i Zámecký park v Ostravě-Porubě, které se dostaly do nejužšího výběru projektů usilujících o podporu z grantového programu Parky, se mohou dočkat obnovy za pomoci Nadace Proměny Karla Komárka. Místo obvyklého výběru jednoho finalisty dala správní rada nadace šanci oběma parkům. Klíčový bude postup v následujícím roce.    

Dva projekty vybrané z celkem 28 žádostí z celé republiky postupně prošly třemi hodnotícími koly grantové výzvy Parky. Po úvodním posouzení žádostí provedla nadace monitoring ve vybraných lokalitách, ve třetím kole pak zástupci měst osobně prezentovali a obhajovali své projekty před zástupci správní rady nadace.

„Záměry Mostu i Poruby jsou z našeho pohledu velmi vyrovnané. V obou spatřujeme silný potenciál – jak v místech samotných, tak i v souvisejících společenských tématech. Detailní analýza nám zároveň ukázala, že oba projekty ještě potřebují nějaký čas, než se přikročí k úvodní etapě. V ní už probíhá příprava zadání pro architekty spojená s participativním plánováním. Správní rada nadace proto o rok odložila rozhodnutí o podpoře zahrnující grant 25 milionů korun. Ve vzniklém mezičase zároveň chceme městům pomoci s potřebnými kroky,“ vysvětluje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka a dodává, že o dalším postupu bude nadace v následujících týdnech samostatně jednat se zástupci Poruby i Mostu.

Nadační podpora, o kterou v grantové výzvě Parky města žádala, představuje finanční příspěvek do výše 25 milionů korun a odbornou pomoc ve všech etapách několikaletého projektu obnovy veřejného prostoru. Proces zahrnuje i průběžnou participaci místních nebo architektonickou soutěž. 

„Každému městu teď představíme výsledky naší analýzy a doporučíme, na co se v dalších měsících nejvíce zaměřit. Přípravu vnímáme v obou případech jako klíčovou, proto i v této fázi nabídneme městům odbornou konzultační podporu a příspěvek do výše 500 tisíc korun. Rozhodnutí o hlavní podpoře bychom rádi provedli na základě vyhodnocení vývoje projektů během následujícího roku. Chci zdůraznit, že se nejedná o soutěž. Nadační podporu v plné výši jsme připraveni poskytnout oběma městům,“ doplňuje Přerovská.

Jednání se zástupci Mostu a Ostravy-Poruby proběhnou do konce letošního roku. V případě, že budou obě města pokračovat v doporučeném postupu a v příštím roce získají pro svůj park plnou podporu, nadace v programu Parky nevyhlásí grantovou výzvu 2018. Městům z celé republiky ji otevírá každý sudý rok na podzim, další by tak následovala až v roce 2020.

Parky jsou nejstarším grantovým programem Nadace Proměny Karla Komárka. Jeho smyslem je pomáhat s koncepčním rozvojem parkově upravených veřejných prostor. Nadační podpora staví na zapojování veřejnosti, spolupráci s odborníky a tvorbě živých, funkčních a dlouhodobě udržitelných prostranství. Z programu již byla podpořena kompletní obnova pěti lokalit, nejnověji nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Šestý projekt se právě realizuje v Plzni-Slovanech. Nadace Proměny Karla Komárka dosud na rozvoj městské parkové zeleně poskytla přes 120 mil. Kč.

Centrální park u sportovní haly býval ve své době nejnavštěvovanějším místem v Mostě. Město, jehož minulost před půlstoletím zmizela spolu s řadou staveb v uhelné důlní jámě, bylo v podstatě vybudováno znovu a lidé si postupně vytvářejí historii novou. Její součástí je právě i centrální park – ve vzpomínkách lidí nejoblíbenější místo trávení volného času v nově vzniklém městě. Přestože má dnes bohatou vzrostlou zeleň, ve skutečnosti je park vylidněný, ústřední vodní kaskáda je již řadu let nefunkční a místo se potýká s řadou dalších problémů. Mostecká radnice to chce změnit a k přípravě projektového záměru přizvala i veřejnost. Cílem je navázat na původní atmosféru parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm přirozený komunitní život.

Zámecký park v Ostravě-Porubě je jediným parkem v rámci městského obvodu a přímo navazuje na jeho památkovou zónu. Zámek s parkem společně s kostelem sv. Mikuláše z 15. století kdysi tvořily srdce původně zemědělské obce. V 50. letech minulého století se však Poruba začala měnit v moderní urbanistický celek a dnes je druhým nejlidnatějším obvodem z celkem třiadvaceti, které tvoří statutární město Ostrava. Vlivem výstavby se porubský zámecký park dostal na okraj zastavěného území, v současnosti je území zanedbané a znehodnocené nejrůznějšími bariérami. Radnice chce vytvořit celistvý funkční parkový prostor, který propojí starou zástavbu s novodobou ve stylu tzv. sorely. Na základě plánování s veřejností vznikla vize parku, který je otevřený lidem, dobře dostupný a bezpečný, nabízející možnosti aktivního vyžití, kulturních zážitků i odpočinku.

(texty o parcích – s využitím projektových záměrů Mostu a Ostravy-Poruby)


Další podrobnosti:
tisková zpráva ke stažení (pdf 342 kB)
více o programu Parky
projekty dosud podpořené v programu Parky

Šanci na proměnu dostal park v Ostravě-Porubě i park v Mostě

fotogalerie