Vzdělávací dílny Naše město: přihlašování pro třídy 1. stupně ZŠ
9. 2. 2018

Ve spolupráci s Villa Pellé jsme pro školy připravili nabídku vzdělávacích dílen „Naše město". Zahrnuje tři tematické okruhy, které děti hravou formou seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě. 

„Naše město“ jsou dílny určené třídám prvního stupně základních škol. Vedou děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru či městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

Náplň dílen má tvůrčí charakter; pracujeme s principy zážitkové pedagogiky.
Dílny můžete objednávat jednotlivě v libovolném počtu.
 

Nabízené dílny

DÍLNA 1. MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopce? Co jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

DÍLNA 2. ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

DÍLNA 3. SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po zmapování okolí ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem “komunitní zahrada” a zhlédnou krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku navrhnout z krabice a přírodnin.
 

Informace pro pedagogy na 2. pololetí školního roku 2018/2019

→  Místo konání dílen: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
→  Nabízené termíny dílen:

5. 4. 2019

12. 4. 2019

26. 4. 2019

→  Délka jedné dílny: 90 minut
→  Kapacita: cca 25 dětí (1 třída)
→  Věk dětí: 6 až 11 let
→  Cena za jednu dílnu: 1 000 Kč / do 17 dětí; nad 17 dětí vždy +60 Kč za každé další dítě
(Cena je včetně výtvarných pomůcek a materiálu.)
 

Objednání dílen

→  Vyplňte on-line přihlášku pro celou třídu.
→  Podmínkou účasti vaší třídy na dílně je předem uhrazený poplatek.
 

Kontakt

→  sandra.majerova@nadace-promeny.cz
→  770 101 313
 

-


Dílny „Naše město“ jsou součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a jsou realizovány s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.

Více informací o programu, výstavách či jiných vzdělávacích aktivitách galerie Villa Pellé naleznete na stránkách: http://villapelle.cz/.
 

Vzdělávací dílny Naše město: přihlašování pro třídy 1. stupně ZŠ