Parky v Mostu a Ostravě-Porubě jsou finalisty grantové výzvy
3. 8. 2017

Na dva jsme zúžili výběr projektů usilujících aktuálně o podporu z programu Parky. Do třetího kola grantové výzvy postoupila města z opačných konců republiky. Na podzim z nich vybereme jedno, které získá finanční a odbornou podporu na obnovu svého parku. 

Z celkem 28 žádostí o podporu, které se v aktuální grantové výzvě Parky sešly z celé republiky, jsme na začátku června vybrali čtyři nejlepší. V dalších týdnech jsme uskutečnili obhlídky vybraných lokalit a setkali se se zástupci měst.  

Při osobních návštěvách v rámci 2. kola hodnocení ověřujeme skutečnosti uváděné v žádostech. Podrobně se seznamujeme s širším kontextem míst, jejich současným stavem a využitím, dále s projektovými týmy, nebo s tím, jak se místní zapojují do plánování chystaných změn. 

Nyní jsme do 3. kola hodnocení poslali dvě města, na jejichž zástupce po prázdninách ještě čeká obhajoba projektů. Vítěze na podzim potvrdí správní rada nadace. Mezi jakými dvěma kandidáty se rozhoduje?

Centrální park v Mostě u sportovní haly býval ve své době nejnavštěvovanějším místem. Město, jehož minulost před půlstoletím zmizela spolu s řadou staveb v uhelné důlní jámě, bylo v podstatě vybudováno znovu a lidé si postupně vytvářejí historii novou. Její součástí je právě i centrální park – ve vzpomínkách lidí nejoblíbenější místo trávení volného času v nově vzniklém městě. Přestože má dnes bohatou vzrostlou zeleň, ve skutečnosti je park vylidněný, ústřední vodní kaskáda je již řadu let nefunkční a místo se potýká s řadou dalších problémů. Mostecká radnice to chce změnit a k přípravě projektového záměru přizvala i veřejnost. Cílem je navázat na původní atmosféru parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm přirozený komunitní život. 

Zámecký park v Ostravě-Porubě je jediným parkem v rámci městského obvodu a přímo navazuje na jeho památkovou zónu. Zámek s parkem společně s kostelem sv. Mikuláše z 15. století kdysi tvořily srdce původně zemědělské obce. V 50. letech minulého století se však Poruba začala měnit v moderní urbanistický celek a dnes je druhým nejlidnatějším obvodem z celkem 23, které tvoří statutární město Ostrava. Vlivem výstavby se porubský zámecký park dostal na okraj zastavěného území, v současnosti je území zanedbané a znehodnocené nejrůznějšími bariérami. Radnice chce vytvořit celistvý funkční parkový prostor, který propojí starou zástavbu s tou novodobou, budovanou ve stylu sorely. Na základě plánování s veřejností vznikla vize parku, který je otevřený lidem, dobře dostupný a bezpečný, nabízející možnosti aktivního vyžití, kulturních zážitků i odpočinku.

Vítězné město, o němž se rozhodne na podzim, získá od nadace grant do výše 25 mil. Kč a navíc také odbornou podporu při obnově parku. Přípravy vybraného projektu začnou ještě do konce letošního roku, projekt potrvá několik dalších let. Součástí procesu bude další zapojování místní veřejnosti nebo architektonická soutěž. 

Nadace dosud na rozvoj městské parkové zeleně poskytla finanční podporu ve výši bezmála 118 mil. Kč. Naposledy se na začátku června otevřelo nábřeží řeky Loučné v Litomyšli obnovené právě díky nadaci. 

Parky v Mostu a Ostravě-Porubě jsou finalisty grantové výzvy