Proměnit své město chce 41 organizací a iniciativ
22. 11. 2016

Grantová výzva Proměň své město 2016 má po uzávěrce. V nadaci se sešlo celkem 41 projektů z Prahy a Středočeského kraje, které usilují o zlepšení městského veřejného prostoru. Začínáme hodnotit, výsledky zveřejníme do konce ledna 2017.

Proměň své město je náš nový grantový program, jehož pomocí chceme podporovat oživení městského prostředí, větší zapojování veřejnosti do jeho rozvoje a také osvětu v tématech spojených s architekturou.

První grantovou výzvu jsme vyhlásili letos na začátku října. Nabídku nadační podpory využilo celkem 31 neziskovek, 6 občanských iniciativ a 4 příspěvkové organizace; 24 žadatelů je z Prahy, zbývajících 17 z měst a obcí Středočeského kraje. V žádostech převažují záměry na fyzické zásahy do veřejného prostoru, některé jsou propojené s akcí, zbývající typy projektů se zaměřují na organizaci akcí: výstav, sousedských sešlostí, festivalů apod.
 

→  Seznam přihlášených projektů (pdf 228 kB)
 

O maximální výši grantu (100 tis. Kč) usiluje 12 žadatelů, nejnižší požadovaná částka je necelých 10 tis. Kč. Úspěšným účastníkům programu nabízíme kromě finanční podpory i konzultační pomoc a příležitosti ke vzdělávání. 

V následujících týdnech proběhne hodnocení všech projektů, ty, které od nadace získají podporu, vybereme do konce ledna. Realizace podpořených proměn se uskuteční během příštího roku. Další grantovou výzvu plánujeme vyhlásit opět na podzim, opakovat by se měla každoročně.
 

Další podrobnosti:
Grantová výzva 2016 
program Proměň své město

Proměnit své město chce 41 organizací a iniciativ