Zahrady hrou nově v Praze, Soběslavi, Horažďovicích a v Klenčí
25. 10. 2016

Grant do výše 800 tisíc korun na obnovu nebo vybudování své zahrady získá dalších 5 mateřských škol. Už víme, které to jsou.

Možnost získat nadační podporu, kterou jsme v programu Zahrada hrou nabídli v uplynulém roce školkám z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a z Prahy, využilo 20 z nich. O pětici vítězných žadatelů rozhodla po tříkolovém hodnocení správní rada nadace.

Jsou to (v abecedním pořadí):

  • Křesťanská MŠ, Horažďovice
  • Masarykova ZŠ a MŠ, Klenčí pod Čerchovem
  • MŠ Čakovice II, Praha 9 – Třeboradice
  • MŠ Duha, Soběslav
  • MŠ Nad Kazankou, Praha 7 – Troja

Školky musely vedle kvality projektového záměru prokázat také aktivní podporu projektu u pedagogů školy, navrhnout využití zahrady a jeho propojení se školním vzdělávacím programem, způsob zapojení uživatelů zahrady do projektu, využití a následné údržby a nastínit možnosti spolupráce s dalšími partnery a firmami.

Vítězní žadatelé nyní získají 150 tisíc korun na přípravu projektu a zpracování projektové dokumentace, v navazující etapě pak dalších 650 tisíc korun na samotnou realizaci stavby. Kromě grantu jim nadace poskytne také odbornou konzultační podporu po celou dobu trvání projektu. 

Proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro děti se v nadačním programu Zahrada hrou realizují již počtvrté. Jejich nedílnou součástí jsou aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity a spolupráce s architekty a výtvarníky. Vyhlášení další grantové výzvy se plánuje v roce 2017.


Zahrada hrou
/starší projekty

Zahrady hrou nově v Praze, Soběslavi, Horažďovicích a v Klenčí