Zahrada hrou: Grantová výzva 2015
2. 11. 2015

O grant ve výši až 800 tisíc Kč a odbornou konzultační podporu mohou ode dneška žádat školky z Jihočeského a Plzeňského kraje nebo Prahy. Nabízená pomoc z našeho programu Zahrada hrou je určena na celkovou přeměnu školní zahrady. Uzávěrka žádostí je 31. března, úspěšné školky vybereme na podzim příštího roku. Užitečné informace bude možné získat začátkem února na konferenci Zahrada hrou 2016.

„Hledáme školky, které chtějí svou zahradu proměnit v užitečného pomocníka při každodenní práci s dětmi. Neposkytujeme instantní řešení, ale finance, metodiku a poradenství tak, aby si školy samy, s pomocí přizvaných odborníků přetvořily zahradu přesně na míru svým konkrétním potřebám, vzdělávacímu programu a samozřejmě především dětem. Na začátku nás musejí přesvědčit, že mají jasnou představu, jak by jejich zahrada měla po proměně fungovat,“ shrnuje hlavní principy grantového programu ředitelka nadace Jitka Přerovská.

Podrobné podmínky výzvy a podklady pro žadatele

Důležité informace pro žadatele přinese konference Zahrada hrou 2016, kterou pořádáme 2. února v Praze (podrobnosti k akci brzy zveřejníme). Na programu budou také zkušenosti s proměnou zahrady, o které se podělí zástupci škol, jež uspěly v předchozí grantové výzvě. Akce je vhodná i pro všechny, kdo chtějí zjistit, jak co nejlépe využívat potenciál školních zahrad a místních komunit či jak rozvíjet vztah dětí k prostředí a seznamovat je s architekturou.

Žádosti o podporu je možné podávat do konce března. Na základě navazujícího tříkolového hodnocení příští podzim vybereme maximálně pět školek. Realizace jejich projektů potrvá přibližně dva roky a bude rozdělená na dvě etapy. První bude věnována přípravě projektu se zapojením všech uživatelů zahrady a zpracování architektonického návrhu i projektové dokumentace. Ve druhé pak proběhne samotná stavba.

Do dvou částí je rozdělen i grant. Na přípravu projektu dostane úspěšná školka 150 tis. Kč, ve druhé etapě pak 650 tis. Kč. Celkem tak mezi vybrané mateřské školy rozdělíme až 4 miliony korun. Součástí odborné podpory jsou společné semináře, individuální konzultace a bezplatné čerpání akcí z našeho vzdělávacího programu. Finanční spoluúčast škol na projektech není podmínkou. Využití dalších zdrojů, například formou spolupráce s partnery v rámci místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky, ale patří mezi kladně hodnocená kritéria. Mimoto vytváří předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj školní zahrady.   

„Zahrada hrou je založená na tom, že se projektu účastní všichni – od pedagogů, přes děti a jejich rodiče, po další lidi z místní komunity. Už samotná proměna zahrady se tak stává součástí vzdělávacího procesu: děti se přirozeně učí zásadám tvorby sdíleného prostoru, mohou samy něco měnit a vytvářet, a upevňují si tak i vztah k místu, kde žijí. Proměna se tak neodehrává jen na školní zahradě, ale i v hlavách jejích hlavních uživatelů,“ dodává Přerovská.

Metodiku využitelnou jak při přípravě žádosti o nadační podporu, tak při samostatné realizaci projektů je možné nalézt na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz. Kromě únorové konference připravujeme na jaro také exkurzi za dobrými příklady školních zahrad. Školy mohou dále využít nadační nabídku vzdělávacích dílen pro děti.

Program Zahrada hrou získal ocenění Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání a mezinárodní cenu za prosazování práva dítěte na hru – Right to Play Award 2014. Nadace Proměny se také dlouhodobě zasazuje o začlenění architektury do všech stupňů českého vzdělávacího systému.
 

Další informace:
Tisková zpráva – ke stažení (pdf 352 kB)
Prostředí pro děti pohledem odborníků – video 

Zahrada hrou: Grantová výzva 2015