Videozáznam konference Městské parky 2015
27. 2. 2015

Nedostali jste se na naši únorovou konferenci zaměřenou na proměny městských parků a veřejného prostoru? Nebo si chcete některé informace znovu připomenout? Přinášíme vám videozáznamy, prezentace – a na doplnění také pár čísel.


Videozáznamy všech přednášek jsou propojené s prezentacemi, abyste o nic důležitého nepřišli. Jednotlivé přednášky se věnují podmínkám grantové výzvy programu Parky, průběhu grantového projektu, veřejnému prostoru a zapojování veřejnosti. To vše doprovází příklady a zkušenosti z konkrétních projektů, které v předchozích letech získaly naši podporu.

Videozáznamy přednášek a prezentace

Medailonky řečníků


Účastníky konference jsme poprosili, aby vyplnili anketu, jejímž cílem bylo zmapovat reálné potřeby měst i architektů, abychom mohli lépe zacílit naši pomoc. Nejpočetnější skupinou respondentů byli zástupci městských úřadů   (60 %), následováni architekty (21 %) a studenty (13 %).  


Z průzkumu vyplynulo, že nejdůležitější je pro všechny skupiny zapojování veřejnosti – participaci účastníci nejčastěji uváděli jako „důležité, ale přitom opomíjené téma“, nejčastěji se objevila také v odpovědích na otázku, čemu by se chtěli věnovat (například formou workshopu) víc do hloubky, a spolu s konzultacemi byla pomoc se zapojením veřejnosti také nejpreferovanější službou, kterou by lidé od nadace uvítali. Kromě toho považují respondenti – vedle příkladů českých projektů – příklady zapojení veřejnosti za nejpřínosnější téma našeho portálu Proměny pro města, který nabízí rady, zkušenosti a inspiraci, jak proměnit veřejný prostor.


Tato zjištění i další nápady a podněty od účastníků konference zohledníme při přípravě dalších projektů, akcí, materiálů a článků. Všem, kdo vyplnili dotazník, za zpětnou vazbu děkujeme!

fotogalerie