Parky: Grantová výzva 2014
15. 12. 2014

Vyhlašujeme grantovou výzvu v programu parky: městům z celé České republiky nabízíme pomoc při kompletní obnově veřejného, parkově upraveného prostranství. Na vybraný projekt přispějeme částkou ve výši až 25 mil. Kč. Žádosti je možné podávat do konce března 2015. 


Grantové výzvy 2014 se mohou zúčastnit města s více než 8 tisíci obyvateli a bez omezení také obvody a části větších měst. Nadační příspěvek je určen na obnovu nebo i založení veřejného prostranství – například parku, veřejně přístupné zahrady či rekreační zeleně. Pokrývat může až 90 % celkových nákladů. Jednou z důležitých podmínek získání podpory je zapojení obyvatel města do projektu již od jeho přípravy.


„Projekt, který vybereme, musí vycházet ze skutečné poptávky a potřeb místní veřejnosti. Současně by měl být v souladu s plánem dlouhodobého rozvoje města. O úspěchu žadatele tak rozhodne především svědomitost přípravy projektového záměru,“ přibližuje hlavní podmínky grantové výzvy ředitelka nadace Jitka Přerovská. „Nepodporujeme dílčí investice do zeleně nebo obnovy mobiliáře navrhované tzv. od stolu, ale koncepční proměnu veřejného prostoru. A každý dobře fungující veřejný prostor je založen na spolupráci místní samosprávy, obyvatel města a odborníků.“


Uzávěrka pro podání žádostí je 31. března 2015. V dalších měsících budeme postupně ve třech kolech hodnotit podané žádosti. Výsledky zveřejníme v závěru příštího roku. Vybraný projekt by se měl realizovat během následujících tří let.   


Podrobné podmínky grantové výzvy včetně formuláře žádosti najdete v sekci grantová výzva 2014.


Další užitečné informace můžete získat na konferenci Městské parky 2015 (uzávěrka přihlášek je 28. ledna).

→  Tisková zpráva (pdf 330 kB)

Parky: Grantová výzva 2014