Děti a městské prostředí: Rozhovory s odborníky a záznamy přednášek
5. 9. 2014

Jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstáme? Jak vytvořit prostor rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí? Proč zapojovat děti a dospělé do tvorby měst? Tato témata byla náplní cyklu přednášek, které vám nyní přinášíme ze záznamu. Poslechnout si můžete také naše rozhovory s odborníky: přibližují v nich svou práci a pohled na problematiku dětí a městského prostředí.


Malé velké proměny měst

Jitka Přerovská a Jolana Říhová / Nadace Proměny

Přednáška uvozuje téma celého cyklu a poukazuje na význam prostředí pro správný rozvoj dětí. Seznamuje s činností Nadace Proměny a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se dá proměnit prostor školní zahrady či městského parku ve spolupráci s odborníky, umělci a především těmi, kdo místo využívají.

„Při své práci jsme si dost záhy uvědomili, že společně s místem musíme měnit také myšlení lidí. Právě lidé jsou klíčem ve všech našich projektech… Zjistili jsme, že děti a mladé lidi je potřeba vzdělávat, aby si vytvořili pozitivní vazbu na své okolí a měli zájem prostředí kolem sebe rozvíjet.“ (Jitka Přerovská)

Méně dětí si dnes hraje v přírodě. Pobyt v přírodním prostředí má přitom prokazatelně řadu přínosů – zlepšení fyzické kondice, chování, komunikačních schopností i schopnosti učit se… Myslíme si, že úkolem nás dospělých je vytvořit dětem prostor pro volnou hru.“ (Jolana Říhová)

→  Záznam přednášky / 3. 6. 2014
 


Tvoříme společně dětská hřiště

Markéta Kolářová / Stadt und Natur

Krajinářská architektka působící v Německu se věnuje především zapojování dětí a dospělých do tvorby hřišť a školních zahrad. Ve své přednášce představila řadu realizovaných projektů, v rozhovoru se podělila o svůj přístup k práci i zkušenosti ze zahraničí.

„Německá komora architektů poskytuje každoročně prostředky pro to, aby architekti docházeli do škol a seznamovali děti s architekturou. Způsob práce architektů je podřízen věku dětí. Na základních školách už třeba učíme děti pracovat s měřítkem, vybarvit plán a pochopit prostorové souvislosti mezi plánem a skutečností. Na gymnáziu už děti v měřítku musí samy kreslit. Výsledkem je většinou v každém případě taková malá realizace přímo na školní zahradě, takže děti mohou získat zkušenosti s přenosem plánu do skutečnosti.“

→  Záznam přednášky / 10. 6. 2014
→  Rozhovor s Markétou Kolářovou
 


Dětská hřiště jinak, než je známe

Lukáš Gavlovský / umělec a tvůrce dětských hřišť

Přednáška autora mnoha úspěšných realizací ve volné a urbanizované krajině po celé České republice zprostředkovává zkušenosti spojené s tvorbou inspirovanou světem dětských her. Rozhovor odkrývá pohled sochaře na problematiku dětských hřišť.

„Ideálním hřištěm je bohatý prostor sám o sobě, kde už vlastně hřiště ani být nemusí. Může to být prostředí kolem místa, kde bydlíme, které je tak zajímavé, že na něj děti přirozeně reagují a ani k tomu nepotřebují klouzačky a houpačky...“

→  Záznam přednášky / 12. 6. 2014
→  Rozhovor s Lukášem Gavlovským
 


Prostředí pro dětskou hru a pobyt venku

Catharine Ward Thompson / OPENspace Research Centre, University of Edinburgh

Přednáška ředitelky výzkumného centra OPENspace poukazuje na výsledky výzkumu odhalující souvislosti mezi volnou hrou dětí v přírodním prostředí a jejich postoji a chováním v dospělosti.

„Se členy skotské vládní expertní skupiny, složené z odborníků z různých oborů, jsme zkoumali, jaký vliv mají různá prostředí na zdraví dětí ve věku do deseti let ve čtyřech klíčových oblastech. Týkalo se to neúmyslných zranění, astmatu, obezity a duševní vyrovnanosti. Pro mě jako krajinářskou architektku bylo zadostiučiněním, že téměř všechna výsledná doporučení zmiňují kvalitní přírodní prostředí, ve kterém lidé žijí - zeleň, v níž by si děti mohly hrát blízko domova, prostředí na ulicích, kde by se mohly bezpečně pohybovat, sousedství, kde by děti měly být vítány a místa, která by mohly prozkoumávat…“

→  Záznam přednášky / 16. 6. 2014
→  Rozhovor s Catharine Ward Thompson


Jako součást cyklu Děti a městské prostředí jsme uspořádali také exkurzi po kvalitně řešených školních zahradách a řadu vzdělávacích tvůrčích dílen pro děti. Dílny Postavme si svoje město, Na dotek s městem a přírodou a Hra Ostrovy proběhly na Nákladovém nádraží Žižkov v rámci Landscape festivalu. Jejich cílem bylo seznámit děti hravou formou s architekturou a krajinářskou tvorbou.