Hra Ostrovy aneb Jak funguje město
9. 7. 2014

Jak se tvoří město? Existují mezi domy vztahy? Co je to veřejný prostor?  Prostřednictvím hry to v posledním červnovém týdnu zjišťovali malí architekti a urbanisté na jedné z dílen, které jsme pro školy připravili v rámci Landscape Festivalu na Nákladovém nádraží Žižkov.

Dílna-hra Ostrovy byla určena pro 1. stupeň ZŠ a realizovali jsme ji ve spolupráci s iniciativou Architekti ve škole. Přiblížila dětem základní procesy a pravidla při tvorbě města a fungování veřejného prostoru. Děti si vyzkoušely profesi architekta/urbanisty a při hře si ověřily, že žádný kvalitní prostor by nevznikl bez spolupráce a komunikace: nejprve si společně vytvořily plán města, který prodiskutovaly a schválily, a teprve potom se pustily do stavby.

Prostřednictvím vzdělávacích tvůrčích dílen seznamujeme děti (i dospělé) s architekturou, krajinářskou tvorbou a vlivem prostředí na kvalitu života. Dlouhodobě upozorňujeme na negativnídůsledky chybějícího vzdělávání a nedostatečné osvěty v těchto oblastech a podporujeme úsilí o jejich začlenění do všech stupňů vzdělávacího systému.

Hra Ostrovy aneb Jak funguje město

fotogalerie