Na dotek s městem a přírodou
9. 7. 2014

Jaké to je sáhnout si na kousek krajiny, poslechnout si ji, cítit, jak voní? Najdeme krajinu ve městě? To zjišťovali prvňáčci z několika pražských základních škol na jedné z dílen, které jsme připravili v rámci Landscape Festivalu na Nákladovém nádraží Žižkov.

Dílna Na dotek s městem a přírodou byla určena pro předškolní děti a 1. třídy ZŠ a realizovali jsme ji ve spolupráci s lektorkami Michaelou Trpišovskou a Klárou Huškovou Smyczkovou. Společně s nimi děti objevovaly přírodu i město všemi smysly, zkoušely najít místa, kde se příroda a město setkávají, zaznamenávaly dráhy pohybu, zvuků i vůní a vytvářely prostorové objekty.

Prostřednictvím vzdělávacích tvůrčích dílen seznamujeme děti (i dospělé) s architekturou, krajinářskou tvorbou a vlivem prostředí na kvalitu života. Dlouhodobě upozorňujeme na negativní důsledky chybějícího vzdělávání a nedostatečné osvěty v těchto oblastech a podporujeme úsilí o jejich začlenění do všech stupňů vzdělávacího systému.

Na dotek s městem a přírodou

fotogalerie