Děti si postavily město na nákladovém nádraží
8. 7. 2014

Ještě než odjely na prázdniny, stihly si děti z několika pražských základních škol postavit vlastní město podle svých představ. Z lepenky a papíru ho vytvořily na jedné z dílen, které jsme připravili v rámci Landscape Festivalu na Nákladovém nádraží Žižkov.

Dílna Postavme si svoje město byla určena pro 1. i 2. stupeň ZŠ a realizovali jsme ji ve spolupráci se Stanicí techniků DDM hl. m. Prahy. Děti se na ní pod vedením lektorů zamýšlely nad tím, jak by mělo vypadat ideální město, a také obecněji nad vtahem člověka k místu, ve kterém žije, a k utváření jeho okolí. „Vysněné“ město pak z připraveného materiálu samy vyrobily a na závěr společně s lektory hodnotily.

Prostřednictvím vzdělávacích tvůrčích dílen seznamujeme děti (i dospělé) s architekturou, krajinářskou tvorbou a vlivem prostředí na kvalitu života. Dlouhodobě upozorňujeme na negativní důsledky chybějícího vzdělávání a nedostatečné osvěty v těchto oblastech a podporujeme úsilí o jejich začlenění do všech stupňů vzdělávacího systému.

Děti si postavily město na nákladovém nádraží

fotogalerie