Pozvánka: Landscape Festival 2014
12. 6. 2014

Galerie Jaroslava Fragnera připravuje druhý ročník výstavy o krajinné architektuře. Tentokrát ji doprovodí také multižánrový festival, který v létě oživí prostor Nákladového nádraží Žižkov. Na programu jsme i my.

Volba místa se odráží v zaměření festivalu, který představí nejen vzorové příklady především evropské krajinářské architektury, ale také příklady kreativnírevitalizace industriálních areálů v Německu a Belgii.  Kromě toho organizátoři chtějí upozornit na zajímavá místa v Praze i v celé ČR a iniciovat jejich transformaci. Součástí festivalu budou také projekty, které se zabývají přímo nákladovým nádražím Žižkov, včetně projektů studentských.

Výstavy budou doprovázet tematické přednášky, diskuze a workshopy pro laickou i odbornou veřejnost, bude zde otevřena letní kavárna s občerstvením, chystá se řada koncertů i divadelních představení. Prostor také bude dotvořen a doslova „ozeleněn“ sezónními výsadbami rostlin.


17/06/14 − 09/09/14

Nákladové nádraží Žižkov

Vstup zdarma

Program najdete na stránkách festivalu
 

Kromě Galerie Jaroslava Fragnera se na festivalu podílí také Městská část Praha 3 a platforma Nákladové nádraží Žižkov. Snahou pořadatelů je upozornit na potenciál areálu nádraží, který byl vyhlášen kulturní památkou a v příštích letech má projít velkou transformací podobně jako lokalita Vítkovic.
 

Ve festivalovém programu najdete i nás:

Ve spolupráci se sochařem Václavem Fialou připravujeme výstavu, která představí náš projekt obnovy sušického ostrova Santos v netradičních kulisách.  V úterý 17. června v 18.00 vás srdečně zveme na slavnostní zahájení  − výstavy i celého festivalu.

V posledním červnovém týdnu chystáme v rámci tematického cyklu Děti a městské prostředí sérii akcí pro školy. Těšit se můžete mimo jiné na tvořivé dílny, které hravým způsobem seznamují děti s architekturou a krajinářskou tvorbou: 


23. června / POSTAVME SI SVOJE MĚSTO!

08.30–10.30 pro 2. stupeň ZŠ
11.00–13.00 pro 2. stupeň ZŠ
14.00–17.00 pro družiny (1. stupeň ZŠ)

Jak si představujete ideální město? Co by v něm nemělo chybět? Dílna otevírá téma vztahu člověka k místu, ve kterém žije, k formování jeho okolí. Snaží se probudit v dětech zájem o architekturu a nabízí jim možnost tvořivou formou vyjádřit svoji představu ideálního místa k životu. Děti pod vedením lektorů staví z připraveného materiálu své vysněné město, které na závěr společně hodnotí.

Dílnu realizujeme ve spolupráci se Stanicí techniků DDM hl. m. Prahy.
Je nutné dopředu se zaregistrovat na adrese: vzdelavani@nadace-promeny.cz
Dílna v uvedeném čase je určena pro jednu třídu za účasti pedagogického dozoru, který za děti zodpovídá.


 24. června / NA DOTEK S MĚSTEM A PŘÍRODOU

09.00–10.00 pro předškolní děti (MŠ) a 1. třídy ZŠ
10.30–11.30 pro předškolní děti (MŠ) a 1. třídy ZŠ
13.30–15.30 pro družiny (1. třídy ZŠ)

Jaké to je sáhnout si na kousek krajiny? Poslechnout si ji? Cítit, jak voní? Přijďte s dětmi objevovat přírodu i město všemi smysly. Zkusíme najít místa, kde se setkávají. Zaznamenáme dráhy pohybu, zvuků i vůní. Vytvoříme prostorové objekty. Rozzáříme krajinu ve městě.

Dílnu realizujeme ve spolupráci s lektorkami Michaelou Trpišovskou a Klárou Huškovou Smyczkovou.
Je nutné dopředu se zaregistrovat na adrese: vzdelavani@nadace-promeny.cz
Dílna v uvedeném čase je určena pro jednu třídu za účasti pedagogického dozoru, který za děti zodpovídá.


25. června / HRA OSTROVY

08.30–10.00 pro 1. stupeň ZŠ
10.30–12.00 pro 1. stupeň ZŠ
14.00–16.00 pro družiny (1. stupeň ZŠ)

Město mnohdy působí chaoticky a budí v nás strach. Strach, který pramení z neznalosti a nepochopení. Hra simuluje základní procesy a limity při tvorbě města. Poukazuje na to, že existují mezi domy vztahy, spoluvytvářející jiný druh prostoru – veřejný prostor, který není určen pouze vztahy mezi objekty, ale i vnějšími vlivy a lidmi. Tato hra má děti seznámit, jak město funguje, že jeho tvorba má svá pravidla a přiblížit profesi architekta/urbanisty. Žádný kvalitní prostor by nevznikl bez spolupráce a komunikace, jež v první fázi povede děti k tomu, aby si vytvořily společný plán, který prodiskutují a po jeho schválení jej v druhé fázi realizují.

Dílna realizujeme ve spolupráci s iniciativou Architekti ve škole.
Je nutné dopředu se zaregistrovat na adrese: vzdelavani@nadace-promeny.cz
Dílna v uvedeném čase je určena pro jednu třídu za účasti pedagogického dozoru, který za děti zodpovídá.


POZVÁNKA NA DÍLNY – ke stažení

Pozvánka: Landscape Festival 2014