CNP 2010: Zvítězil „Park na lávkách“
27. 5. 2009

Zadáním pro čtyři ateliery vyzvané v soutěži Cena Nadace Proměny 2009 bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky v České Třebové. Město zvítězilo v loňské grantové výzvě a na vybudování parku od nás získá příspěvek ve výši až 25 miliónů Kč. 

Sedmičlenná porota na svém hodnotícím zasedání vybrala jako vítězný návrh „Park na lávkách“ z atelieru ZAHRADA NAD METUJÍ od týmu autorů pod vedením Ing. et Ing. Tomáše Jiránka. Porotci na tomto návrhu ocenili pečlivou práci s rostlinným materiálem a zejména pak originální pojetí komunikací a odpočívadel v parku. „Vznášející se“ lávky a do nich vrůstající mobiliář mají být průvodcem člověka po parku, jsou nositelem různých sdělení, a současně vyjadřují absolutní respekt k přirozené, přírodní složce parku – rostlinné i živočišné; „uživatelem parku není člověk více než mravenec“, „klíčem ke vztahu je respekt, partnerství a přátelství“ (převzato z textové části vítězného návrhu). Druhou cenu přisoudila porota návrhu brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury (autorský tým pod vedením Ing. arch. Zdenka Sendlera) a třetí cenu návrhu z pražského atelieru AND (autorský tým pod vedením Ing. arch. Vratislava Dandy). Čtvrtý návrh řešení parku Benátky předložila Architektonická kancelář RAW (Ing. arch. Tomáš Rusín).
 
Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace k soutěži říká: „Cena Nadace Proměny 2009 je prvním ročníkem architektonické soutěže, kterou pořádáme. Co je rozhodně zajímavé a přínosné pro naši další práci, je srovnání čtyř různých pohledů na jedno společné zadání. V každém ze soutěžních návrhů lze totiž spatřit trochu jiný motiv, myšlenku, na kterém je celkové řešení parku postaveno. To, myslím, zaujalo i porotu. I když vítěz je podle pravidel jen jeden, všechny soutěžní návrhy obsahují zajímavé momenty a zaslouží uznání.“


NÁHLEDY VYBRANÝCH VIZUALIZACÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ (v oceňovaném pořadí):

1. cena - ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o. 
autorský tým: hlavní architekt projektu: Ing. et Ing. Jiránek Tomáš, kolektiv spoluautorů: Ing. arch. Lehmann Marek, Ing. Koupal Vlastimil, Ing. Ryšavá Jitka, Ing. Netopilová Jiřina, Černík Ondřej DiS, Bc. Čiháčková Jana, Bc. Ludvíková Kateřina.
textová část návrhu

2. cena - Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno 
autorský tým: Ing. arch. Sendler Zdenek, Ing. arch. Radilová Lucie
textová část návrhu


3. cena - atelier AND 
autorský tým: Ing. arch. Danda Vratislav, Ing. Hrách Zdeněk, Klimoszová Jiřina
textová část návrhu
 
bez ocenění - Architektonická kancelář RAW 
autorský tým: Doc. Ing. arch. Rusín Tomáš, Ing. Krejčiříková Kamila, PhD, Ing. arch. Wahla Ivan, Ing. arch. Mutina Petr
textová část návrhu

Který z návrhů předložených v architektonické soutěži bude nakonec podkladem k vybudování nového parku v meandru řeky Třebovky, potvrdí na začátku června správní rada nadace. Městu Česká Třebová poskytneme příspěvek ve výši až 25 milionů Kč, část nákladů projektu hradí ze svých prostředků město. V jaké výši se celkové náklady budou pohybovat, ještě bude předmětem dalších jednání.

Se všemi soutěžními návrhy nového parku Benátky se českotřebovská veřejnost bude moci seznámit na výstavě v Kulturním centru v České Třebové. Výstava bude předcházet veřejnému projednání projektu, které je předběžně plánováno na měsíc září. Dokončení parku Benátky se předpokládá nejdříve na konci roku 2011.
 
Související tisková zpráva
 
Protokol o jednání a rozhodnutí poroty
 
Soutěžní podmínky

CNP 2010: Zvítězil „Park na lávkách“