Benátky budou na lávkách
9. 6. 2009

V prvním červnovém týdnu se uskutečnilo zasedání správní rady nadace, kde byl potvrzen projektant budoucího parku Benátky: atelier ZAHRADA NAD METUJÍ.

Návrh autorského týmu vedeného Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem zvítězil v prvním ročníku architektonické soutěže Cena Nadace Proměny v druhé polovině května. Do soutěže předkládaly své návrhy nového parku Benátky celkem čtyři vyzvané ateliery. Podrobnosti k podmínkám a výsledkům soutěže najdete zde.
 
Červnové zasedání správní rady nadace mělo rozhodnout, na který ze soutěžních návrhů nakonec Česká Třebová dostane finanční příspěvek. Členové správní rady potvrdili pořadí návrhů stanovené porotou architektonické soutěže, a potvrdili tak budoucího projektanta parku Benátky, atelier ZAHRADA NAD METUJÍ. Na výstavbu nového parku obdrží město Česká Třebová nadační příspěvek ve výši až 25 milionů Kč, část celkových nákladů bude hradit ze svých prostředků. Již nyní od nás město získá část příspěvku ve výši 200 tisíc Kč na vyplacení cen ateliérům, které se umístily na prvních třech místech v architektonické soutěži.
 
Co se bude dít dál s parkem Benátky? V následujících měsících budeme jednat s městem Česká Třebová ohledně příprav a zajištění všech podmínek nutných pro úspěšné započetí projektu. Po jejich uzavření je plánován podpis smlouvy o nadačním příspěvku, návazně bude také znám podrobnější harmonogram realizace projektu.
 
Obyvatelé České Třebové se mohou těšit na výstavu všech soutěžních návrhů nového parku Benátky; plánována je od poloviny srpna v místním Kulturním centru. Dále se připravuje veřejné projednání projektu – příležitost podrobněji se seznámit se zvoleným řešením nového parku nebo diskutovat se zástupci města, nadace i architekty. První návštěvníci zavítají na „benátské lávky“ nejdříve na konci roku 2011.
 
Podrobněji o atelieru ZAHRADA NAD METUJÍ.     

Benátky budou na lávkách