Venku se vždycky děje něco zajímavého

I na dvorku nebo na zahrádce se mohou odehrávat fascinující věci. Chcete objevit, jaké? Stačí vám k tomu jen trocha pozornosti a trpělivosti. V lese asi budete potřebovat více zručnosti, síly a obezřetnosti. U rybníka si zase užijete slunce a vodu, můžete pozorovat drobný hmyz a vodní živočichy. Na louce vás potěší kaskáda barev, vůní a tvarů, ať už v podobě různobarevných květů nebo motýlů. Možná narazíte i na myši nebo na jiné hlodavce.

Sledovat můžete také stopy lidské činnosti v krajině, porovnávat druhovou rozmanitost na poli a přilehlé louce nebo skladbu stromů v hospodářském lese a přirozeně rostoucím lesíku. Možností je zkrátka hodně a my vám ze všech těchto oblastí přinášíme spoustu nápadů.

Pracovní listy pro výzvu ZAŽIJ určené pro MŠ a první stupeň ZŠ.

Pracovní list pro výzvu BÁDEJ určený pro druhý stupeň ZŠ a střední školy.