Pobyt v přírodě pomáhá učení

Už Jan Amos Komenský doporučoval učení prostřednictvím poznávání přírody. Pokládal je za základní pilíř efektivní výuky. Moderní věda pak dokázala, že dlouhodobé výsledky nese kombinace pozorování, zapojení více smyslů, samostatného bádání i skupinové práce. A přesně to se děje při správně vedené výuce venku.

Výuka venku pomáhá hojit šrámy na dětských duších

Pandemie covid-19 a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží u dětí. Pobyt venku na čerstvém vzduchu spojený s pohybem pomáhá dětem se uvolnit, rozptýlit obavy a zaměřit pozornost na jiné vjemy a podněty.

Zahrady jako oáza klidu a bezpečí

I pro vás jako pro pedagogy může být častější pobyt v přírodě příjemnou změnou. Možná ale máte obavy, zda děti uhlídáte. Školní zahrady jsou v tomto ohledu výbornou alternativou. Jde o prostředí, které důvěrně znáte, můžete tam tedy nastavit srozumitelná pravidla a mít děti snadněji pod kontrolou. 

Pracovní listy pro výzvu ZAŽIJ určené pro MŠ a první stupeň ZŠ.

Pracovní list pro výzvu BÁDEJ určený pro druhý stupeň ZŠ a střední školy.