Zahrada hrou: Grantová výzva 2017

VÝZVA JE UZAVŘENA, PROBÍHÁ REALIZACE VYBRANÝCH PROJEKTŮ

V rámci programu Zahrada hrou podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity. 

→  více o programu Zahrada hrou
 

Cílem grantové výzvy je podpořit obnovu nebo vybudování zahrad u mateřských škol, jejichž charakter a využití bude v souladu s principy programové vize – viz Metodika pro žadatele (ke stažení níže).
Na této stránce jsou uvedeny pouze základní informace, před vyplněním žádosti se proto nejprve pečlivě seznamte s úplným zněním grantové výzvy, které najdete v připojené Metodice. 
 

Kdo může žádat o podporu:

Mateřská škola, která splňuje všechna níže uvedená kritéria:

 • nachází se v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji nebo na území hlavního města Prahy;
 • je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem, ministerstvem nebo registrovanou církví (dále jen „zřizovatel“);
 • je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, tj. je zapsána do školského rejstříku;
 • má kapacitu nejméně 50 dětí.
   

Co získá úspěšný žadatel:

 • nadační příspěvek do výše 800 tis. Kč
 • odbornou podporu během projektu
   

Kolik žadatelů vybereme:

 • max. 5 škol, které budou nejlépe splňovat podmínky grantové výzvy
   

Harmonogram:

→  1. listopadu 2017 / vyhlášení grantové výzvy
→  1. února 2018 / konference Zahrada hrou 2018*  >>  ZÁZNAM KONFERENCE
→  31. března 2018 / uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
→  duben–září 2018 / tříkolové hodnocení žádostí 
→  září–říjen 2018 / rozhodnutí správní rady nadace o poskytnutí nadační podpory

* Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí jejího programu je seznámení s podmínkami grantové výzvy a příklady dobré praxe, prezentované informace mohou být pro žadatele užitečné při přípravě žádosti a projektového záměru.
 

Pro žadatele:

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 224 kB) – podrobné podmínky grantové výzvy 
→  Náhled žádosti o nadační podporu (pdf 1,3 MB) – vyplňuje se v systému Grantys
→  Manuál pro použití systému Grantys (pdf 1 MB)
→  ONLINE ŽÁDOST – vstup do systému Grantys
→  Vzor přílohy P1 (doc 18 kB) – Souhlas zřizovatele školy
→  Vzor přílohy P7 (doc 21 kB) – Čestná prohlášení  

Další užitečné informace a inspiraci najdete:

→  na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz
→  v záznamu z konference Zahrada hrou 2018
→  na stránkách projektů realizovaných s nadační podporou v rámci programu Zahrada hrou
→  ve filmu Zahrada hrou
 

Kontakt:

Ing. arch. Radek Janoušek
projektový manažer
m: 775 654 397
e: radek.janousek@nadace-promeny.cz