Zahrada hrou: Grantová výzva 2015

Cílem výzvy je podpořit obnovu nebo vybudování zahrad u mateřských škol, jejichž využití umožní propojení se školním vzdělávacím programem a pomůže příznivě ovlivnit rozvoj schopností, dovedností, tvořivosti a odpovědného přístupu dětí k životnímu prostředí. 

Na této stránce jsou uvedeny pouze nejdůležitější informace. Před podáním Žádosti o nadační podporu se nezapomeňte seznámit s podrobnou Metodikou pro žadatele

Kdo může žádat o podporu:

Mateřská škola, která splňuje všechna níže uvedená kritéria:

  • nachází se na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje nebo hlavního města Prahy;
  • je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Magistrát hlavního města Prahy), ministerstvem nebo církví;
  • je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a
  • má kapacitu min. 50 dětí.

Co získá úspěšný žadatel:

  • nadační příspěvek do maximální výše 800 tis. Kč
  • odbornou podporu ve všech etapách projektu

Kolik žadatelů vybereme:

  • max. 5 škol splňujících podmínky grantové výzvy

Důležité termíny:

→  2. listopadu 2015 / vyhlášení grantové výzvy
→  2. února 2016 / konference Zahrada hrou 2016*  >> více 
→  31. března 2016 / uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
→  duben – září 2016 / tříkolové hodnocení žádostí a projektových záměrů
→  říjen 2016 / rozhodnutí správní rady nadace o poskytnutí nadačního příspěvku úspěšným žadatelům

* Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí jejího programu je seznámení s podmínkami grantové výzvy a příklady dobré praxe, prezentované informace tak mohou být pro žadatele užitečné při přípravě žádosti a projektového záměru.

Pro žadatele – dokumenty ke stažení:

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 147 kB)
→  Žádost o nadační podporu (doc 1,4 MB)
→  Vzor přílohy P1 (doc 612 kB) ˜˜— Ke zpracování přílohy P1 můžete využít tento vzor, ale nejedná se o podmínku.

Kde je možné získat další užitečné informace:

→  na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz
→  ze záznamu konference Zahrada hrou 2016 
→  na stránkách projektů realizovaných s naší podporou v rámci programu Zahrada hrou

Kontakt:

Ing. arch. Radek Janoušek
projektový manažer
t: 277 006 275
m: 775 654 397
e: radek.janousek@nadace-promeny.cz