Proměň své město: Grantová výzva 2020

Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozorňujete na jeho nevyužité možnosti nebo chcete nastartovat proměnu nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze sousedství, radnici, odborníky a společně hledat řešení?
I malé kroky mohou mít velký dosah. Nabízíme vám pomoc při jejich uskutečnění.

 

Kdo může žádat o podporu:

 • nestátní neziskové organizace  spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích – v rámci celé České republiky.
   

Co podpoříme:

 • Iniciativy, které mají dlouhodobou vizi, při jejímž naplňování zapojují veřejnost a zároveň usilují o koncepční spolupráci se zástupci měst a s odborníky. 
   
 • Typy podporovaných projektů:
  →  aktivity ve veřejném prostoru (např. komunitní akce, debaty a iniciace projektů, happeningy, workshopy, festivaly, průzkumy, výstavy, vzdělávací a osvětové aktivity);
  →  proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí (malá nebo dočasná proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a dobrovolníků na prověření potenciálu místa).

Charakter vašeho projektu může propojovat oba typy. Pokud se zaměříte na aktivity ve veřejném prostoru, bude nás zajímat váš dlouhodobý cíl. Důležité je, abyste v rámci Vašeho záměru směřovali k fyzické proměně, ať už ji budete realizovat během tohoto projektu nebo v budoucnu.

 • Důraz klademe na kvalitu a smysluplnost vašeho záměru, jeho přínos i udržitelnost (dlouhodobá vize a směřování). V závislosti na výsledku, kterého chcete dosáhnout, nás bude zajímat i to, jak spolupracujete s veřejností, veřejnou správou a odborníky (např. s odborníky na participaci, sociology, architekty, krajináři nebo výtvarníky – mohou být i přímo součástí vašeho týmu).
   

Co nabízíme: 

 • nadační příspěvek ve výši max. 100 tisíc Kč (celkem rozdělíme 1 mil. Kč)
 • odbornou konzultační a komunikační podporu
 • příležitosti ke vzdělávání

Důležité termíny:

→  20. dubna 2020 / vyhlášení grantové výzvy
→  30. června 2020 / uzávěrka podání žádostí 
→  červenec-září 2020 / hodnocení žádostí
→  říjen-listopad 2020 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory úspěšným žadatelům
 

Pro žadatele: 

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf ... kB) – podrobné podmínky grantové výzvy 
→  Náhled žádosti o nadační podporu (pdf ... kB) – vyplňuje se v systému Grantys (odkaz níže)
→  Manuál pro použití systému Grantys (pdf 482 kB)
→  ONLINE ŽÁDOST – vstup do systému Grantys
→  Čestné prohlášení (pdf 333 kB) – vzor přílohy P3
→  Rozpočet a jiné zdroje (xlsx 37 kB) – vzor přílohy P4

Další užitečné informace a materiály:

→  dříve podpořené projekty iniciativ
→  videokanál Proměň své město
→  tematický portál www.promenypromesta.cz
 

Kontakt:

Vyplnění žádosti o nadační podporu a zpracování projektového záměru můžete písemně konzultovat se zástupci nadace na e-mailu: projekty@nadace-promeny.cz.