Proměň své město: Grantová výzva 2018

Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozorňujete na jeho nevyužité možnosti nebo chcete nastartovat proměnu nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze sousedství, radnici, odborníky a společně hledat řešení?
I malé kroky mohou mít velký dosah. Nabízíme vám pomoc při jejich uskutečnění.

 

Kdo může žádat o podporu:

 • nestátní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích – v rámci celé České republiky.
   

Co podpoříme:

 • Iniciativy, které mají dlouhodobou vizi, při jejímž naplňování zapojují veřejnost a zároveň usilují o koncepční spolupráci se zástupci měst a s odborníky 
   
 • typy podporovaných projektů:
  →  aktivity ve veřejném prostoru (např. komunitní akce, debaty a iniciace projektů, happeningy, workshopy, festivaly, průzkumy, výstavy, vzdělávací a osvětové aktivity)
  →  proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí (malá proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a dobrovolníků)
   
 • důraz klademe na kvalitu a smysluplnost záměru, jeho přínos, zapojení veřejnosti, využití dalších zdrojů, spolupráci s odborníky a veřejnou správou (např. architekty, krajináři, odborníky na participaci, zástupci úřadu apod.) a také na vizi navazujících aktivit či dalšího rozvoje projektu
   

Co nabízíme: 

 • nadační příspěvek ve výši max. 100 tisíc Kč (celkem rozdělíme 500 tisíc Kč)
 • odbornou konzultační a komunikační podporu
 • příležitosti ke vzdělávání

Důležité termíny:

→  12. září 2018 / vyhlášení grantové výzvy
→  31. října 2018 / uzávěrka podání žádostí 
→  listopad 2018 – leden 2019 / hodnocení žádostí
→  únor 2019 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory úspěšným žadatelům
 

Pro žadatele: 

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 564 kB) – podrobné podmínky grantové výzvy 
→  Náhled žádosti o nadační podporu (pdf 583 kB) – vyplňuje se v systému Grantys (odkaz níže)
→  Manuál pro použití systému Grantys (pdf 482 kB)
→  ONLINE ŽÁDOST – vstup do systému Grantys
→  Čestné prohlášení (pdf 333 kB) – vzor přílohy P3
→  Rozpočet a jiné zdroje (xlsx 37 kB) – vzor přílohy P4

Další užitečné informace a materiály:

→  letáčky Proměň své město k vytištění (zip 54 kB) 
→  tematický portál www.promenypromesta.cz
→  dříve podpořené projekty iniciativ
→  videokanál Proměň své město
 

Kontakt:

Vyplnění žádosti o nadační podporu a zpracování projektového záměru můžete písemně konzultovat se zástupci nadace na e-mailu: projekty@nadace-promeny.cz.