Proměň své město: Grantová výzva 2016

Cílem grantové výzvy je podpořit oživení a rozvoj veřejného prostoru ve městech a obcích Středočeského kraje a na území Prahy. Výzva je zaměřena na projekty a aktivity realizované místními iniciativami se zapojením veřejnosti a ve spolupráci s odborníky.

Výzva cílí na aktivity ve veřejném prostoru, které rozvíjejí debatu o jeho podobě a fungování. V rámci výzvy budou podpořeny projekty směřující k proměně veřejných prostranství anebo aktivity, které tyto prostory oživují a vzdělávají veřejnost. 


Příjem žádostí byl ukončen 16. 11. 2016. Výsledky výzvy jsou zde.

 

Kdo mohl žádat o podporu:

 • nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby evidované podle zákona o církvích);
 • příspěvkové organizace (veřejnoprávní neziskové organizace – zejm. školy a školská zařízení, nemocnice, muzea, knihovny a další instituce zaměřené na kulturu, vzdělávání, sport nebo životní prostředí);
 • občanské iniciativy, ať už sdružené smlouvou o společnosti či zcela neformální o minimálním počtu tří osob (tato uskupení jsou reprezentována fyzickou osobou starší 18 let);

působící na území Prahy a Středočeského kraje.

Co podpoříme:

 • aktivity ve veřejném prostoru, které rozvíjejí debatu o jeho podobě a fungování a jsou realizované místními iniciativami se zapojením veřejnosti a ve spolupráci s odborníky 
 • typy podporovaných projektů (lze kombinovat):
  →  akce ve veřejném prostoru (např. happening, workshop, festival, sociologický průzkum, výstava) – cílem je oživit veřejný prostor, upozornit na jeho nevyužitý potenciál, zapojit a vzdělávat veřejnost      
  →  proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí – malá proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a dobrovolníků, ve spolupráci s veřejností a odborníky           
 • důraz je kladen na kvalitu a smysluplnost záměru, jeho přínos, zapojení veřejnosti, využití dalších zdrojů, spolupráci s odborníky a veřejnou správou (např. architekty, krajináři, odborníky na participaci, zástupci úřadu apod.) a také na vizi navazujících aktivit či dalšího rozvoje projektu

Co nabízíme:

 • nadační příspěvek ve výši max. 100 tisíc Kč (celkem rozdělíme 527 tisíc Kč)
 • odbornou konzultační a komunikační podporu
 • příležitosti ke vzdělávání

Důležité termíny:

→  3. října 2016 / vyhlášení grantové výzvy
→  16. listopadu 2016 / uzávěrka podání žádostí 
→  prosinec 2016 / hodnocení žádostí
→  do 15. února 2017 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory úspěšným žadatelům

Pro žadatele – dokumenty ke stažení:

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 363 kB)

→  Žádost o nadační podporu – dle typu žadatele:

→  leták Proměň své město 2016 (pdf 1,3 MB)

Další užitečné informace a inspiraci najdete na tematickém portálu www.portalpromen.cz.

Na co se žadatelé nejvíce ptali?

odpovědi na vaše otázky (pdf 274 kB) 

Kontakt:

Vyplnění žádosti o nadační podporu a zpracování projektového záměru můžete písemně konzultovat se zástupci nadace na e-mailu: projekty@nadace-promeny.cz.