Program Zahrada hrou 

V rámci programu Zahrada hrou podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity. Grantovou výzvu programu jsme vyhlásili 1. listopadu 2021. Žádosti se mohou podávat do 31. 12., přičemž je možné získat příspěvek ve výši až 400 000 Kč.

Vše o grantové výzvě 2021

Grantová výzva je určena všem mateřským školám na území České republiky. Její podmínky naleznete pod odkazem níže:

Žádost o nadační podporu si můžete stáhnout zde:

Pro zpracování souhlasu zřizovatele můžete využít tento formulář:

 

O programu

Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada hrou odkazuje ke Komenského zásadě „škola hrou“. Zahrada je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí, a přirozeně se tak učit občanským dovednostem.

Podporujeme školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí a které se rozhodnou rozvíjet potenciál své zahrady. Projekty, kterým pomáháme, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu. 

 

Kdo může žádat o nadační podporu

→ školy, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení 
 

Co nabízíme

  • finanční příspěvek (grant do výše 400 tis. Kč)*
  • metodiku pro realizaci projektu
  • odbornou konzultační podporu
  • pomoc se zapojováním dětí a dospělých během celého projektu
  • komunikační podporu
  • vzdělávání

 

Jaké projekty už jsme podpořili

→  dokončené nebo právě realizované zahrady hrou
 

Kde hledat inspiraci

→ tematický portál www.promenyproskoly.cz
→ brožura Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání (pdf 632 kB)
→ brožura Školní zahrady a legislativa (pdf 833 kB)
→ videogalerie nadace na YouTube

 

Exkurze Zahrada hrou

V srpnu s námi můžete vyrazit na exkurzi do dokončených školkových zahrad a načerpat inspiraci pro proměnu vaší zahrady.

Více informací o exkurzi zde.