Program Zahrada hrou 

V rámci programu Zahrada hrou podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity. Grantová výzva programu bude vyhlášena na podzim 2021.

O programu

Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada hrou odkazuje ke Komenského Škole hrou. Je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem.

Podporujeme školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí a které se rozhodou rozvíjet potenciál své zahrady. Projekty, kterým pomáháme, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu. 
 

Kdo může žádat o nadační podporu

→ školy, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení 
 

Co nabízíme

  • finanční příspěvek (grant do výše 800 tis. Kč)*
  • metodika pro realizaci projektu
  • odborná konzultační podpora
  • pomoc se zapojováním dětí a dospělých během celého projektu
  • komunikační podpora
  • vzdělávání

* Finanční příspěvek je určen na zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace, stavební a vegetační úpravy, údržbu a rozvoj zahrady.
 

Jak to funguje

Každý lichý rok vyhlašujeme grantovou výzvu.      Školy, které splňují podmínky aktuální grantové výzvy, mohou ke dni uzávěrky podat žádost o podporu svého projektového záměru (= popis současného stavu, analýza, cíl projektu, udržitelnost apod.).      Následuje tříkolové hodnocení podaných žádostí, na jehož základě vybereme příjemce nadační podpory.   →   S vybranými školami je uzavřena smlouva o poskytnutí nadační podpory a začíná realizace projektů, která je rozdělena do 2 základních etap:

  • Příprava projektu a zpracování projektové dokumentace (cca 8 měsíců)
  • Realizace stavby zahrady (cca 10–12 měsíců)

Délka jednotlivých etap je orientační, dle konkrétního projektu se může lišit. Během všech etap musejí být informováni a zapojovat se do projektu všichni uživatelé zahrady. 

Na této stránce jsou uvedeny pouze základní informace. Konkrétní podmínky čerpání nadační podpory vymezuje vždy aktuální grantová výzva. Seznámit se s nimi můžete po jejím vyhlášení.
 

Jaké projekty už jsme podpořili

→  dokončené nebo právě realizované zahrady hrou
 

Kde hledat inspiraci

→ tematický portál www.promenyproskoly.cz
→ brožura Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání (pdf 632 kB)
→ brožura Školní zahrady a legislativa (pdf 833 kB)
→ videogalerie nadace na YouTube