Program Proměň své město

Pomáháme lidem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a oživení veřejného prostoru svého města. Zároveň usilujeme o prohloubení dialogu a spolupráce mezi občanskou veřejností, místní samosprávou a odborníky při koncepčním rozvoji prostředí měst.
 

Grantovou výzvu 2020 v programu Proměň své město jsme ukončili 31. 12. 2020. Přišly nám žádosti s velmi zajímavými projekty, za které zúčastněným děkujeme. Nyní je pečlivě procházíme a všem žadatelům se ozveme s výsledky prvního kola hodnocení do konce ledna 2021. Nejlepších 12 žadatelů, kteří postoupí do druhého kola hodnocení, osobně navštívíme a z nich vybereme 6 úspěšných organizací, které obdrží náš nadační příspěvek a odbornou podporu. A v dubnu 2021 se společně pustíme do realizace projektů.

 

Harmonogram projektů:

→  1. dubna 2021 | zahájení a realizace projektů

→  15. dubna 2021 | úvodní setkání příjemců nadační podpory

→  30. dubna 2022 | ukončení realizace projektů

→  květen 2022 | závěrečné setkání příjemců nadační podpory*

* Nadace si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení setkání.

 

O programu

Hlavním cílem grantového programu Proměň své město je podpora iniciativ a projektů, které napomáhají ke zlepšení prostředí ve městech a obcích a aktivně do svých projektů zapojují širokou veřejnost. Program přispívá k rozšíření povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního veřejného prostoru pro život ve městě. Přináší zároveň nové pohledy na veřejný prostor a kultivuje veřejnou debatu o možnostech jeho rozvoje.

Chceme poukázat na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných „zdola“ a současně připomenout neopomenutelnou úlohu podpory „shora“ pro koncepční a udržitelný rozvoj veřejného prostoru. Podporujeme proto iniciativy s dlouhodobým cílem, které usilují také o navázání spolupráce se zástupci měst a odborníky. 

Podporujeme dočasné nebo trvalé proměny veřejného prostoru s důrazem na propojování občanů s odborníky a veřejnou správou. Kromě finanční podpory nabízíme také odbornou pomoc, která zahrnuje například odborné konzultace, komunikační podporu, vzdělávání a síťování.

 

Kdo může žádat o nadační podporu

→  nestátní nezisková organizace: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích
 

Co nabízíme

 • finanční příspěvek až 200 000 Kč
 • nadačního průvodce
 • odbornou podporu (PR, fundraising, projektové řízení)
   

Jak to funguje

Nadace vyhlásí grantovou výzvu.   →   Žadatelé, kteří splňují její podmínky, mohou ke dni uzávěrky podat žádost o podporu svého projektu. →   Následuje dvoukolové hodnocení podaných žádostí, na jehož základě vybereme příjemce nadační podpory.   →   S vybraným žadatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí nadační podpory a začíná realizace projektu.

 

Kde hledat inspiraci

→  tematický portál www.portalpromen.cz
→  dosud podpořené projekty
→  videogalerie nadace na YouTube
 

Iniciativa „zdola“ sehrála roli i u několika velkých projektů, které jsme podpořili v programu Parky:

 • Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
  Na začátku rozsáhlé revitalizace centra plzeňské čtvrti Slovany byl malý školní projekt, který se dobře doplňoval s dlouhodobými plány místní radnice na obnovu náměstí.
 • Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
  Druhá etapa postupné revitalizace říčního koryta, kterou město dlouhodobě realizuje, se setkala s poptávkou ze strany místní občanské iniciativy a vyústila v nadací podpořenou proměnu nábřeží na Vodních valech a parku u Smetanova domu.
 • Vodňany
  Ve spolupráci s místními lidmi a odborníky se tu věnují nejrůznějším inovativním formám rozvoje veřejného prostoru (nadace podpořila architektonickou soutěž k jednomu ze záměrů:                Lesopark V Zátiší).

Další dobré příklady projektů a aktivit, které mohou posloužit jako inspirace, průběžně zveřejňujeme na našem Facebooku.