Program Proměň své město

Pomáháme lidem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a oživení veřejného prostoru svého města. Zároveň usilujeme o prohloubení dialogu a spolupráce mezi občanskou veřejností, místní samosprávou a odborníky při koncepčním rozvoji prostředí měst.
 

Nejbližší grantová výzva

→  připravujeme

Chcete dostat zprávu o vyhlášení grantové výzvy (i další užitečné informace) přímo do své emailové schránky? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.   
 

O programu

Hlavním cílem grantového programu Proměň své město je podpora iniciativ a projektů, které napomáhají ke zlepšení prostředí ve městech a obcích. Program přispívá k rozšíření povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život ve městě. Přináší zároveň nové pohledy na veřejný prostor a kultivuje veřejnou debatu o možnostech jeho rozvoje.

Chceme poukázat na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných "zdola" (bottom-up) a současně neopominutelnou úlohu podpory "shora" (top-bottom) pro koncepční a udržitelný rozvoj veřejného prostoru. Podporujeme proto iniciativy s dlouhodobým cílem, které usilují o navázání spolupráce se zástupci měst a odborníky. 

Podporované aktivity mohou nabývat různých podob – od fyzických proměn svépomocí, přes komunitní akce, debaty a iniciace projektů, po vzdělávací a osvětové aktivity s důrazem na propojování občanů s odborníky a veřejnou správou. Kromě finanční podpory nabízíme také pomoc odbornou, která zahrnuje například konzultace, komunikační podporu nebo příležitosti ke vzdělávání.
 

Kdo může žádat o nadační podporu

→  nestátní nezisková organizace: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích
 

Co nabízíme

 • finanční příspěvek
 • odborná podpora (konzultace, komunikační podpora, příležiosti ke vzdělávání)
   

Jak to funguje

Nadace vyhlásí grantovou výzvu.   →   Žadatelé, kteří splňují její podmínky, mohou ke dni uzávěrky podat žádost o podporu svého projektu. →   Následuje dvoukolové hodnocení podaných žádostí, na jehož základě vybereme příjemce nadační podpory.   →   S vybraným žadatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí nadační podpory a začíná realizace projektu.

Konkrétní podmínky čerpání nadační podpory vymezuje vždy aktuální grantová výzva. Seznámit se s ní můžete po jejím vyhlášení.
 

Kde hledat inspiraci

→  tematický portál www.portalpromen.cz
→  dosud podpořené projekty
→  videogalerie nadace na YouTube
→  nabídka vzdělávání
 

Iniciativa „zdola“ sehrála roli i u několika velkých projektů, které jsme podpořili v programu Parky:

 • Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
  Na začátku rozsáhlé revitalizace centra plzeňské čtvrti Slovany byl malý školní projekt, který se potkal s dlouhodobými plány místní radnice na obnovu náměstí.
 • Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
  Druhá etapa postupné revitalizace říčního koryta, kterou město dlouhodobě realizuje, se setkala s poptávkou ze strany místní občanské iniciativy a vyústila v nadací podpořenou proměnu nábřeží na Vodních valech a parku u Smetanova domu.
 • Vodňany
  Ve spolupráci s místními lidmi a odborníky se tu věnují nejrůznějším inovativním formám rozvoje veřejného prostoru (nadace podpořila architektonickou soutěž k jednomu ze záměrů: Lesopark V Zátiší).

Další dobré příklady projektů a aktivit, které mohou posloužit jako inspirace, průběžně zveřejňujeme na našem Facebooku.