Program Parky

Pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství. Podporujeme projekty realizované v úzké spolupráci mezi samosprávou, veřejností a odborníky. 
 

O programu

V rámci programu Parky nabízíme pomoc městům, která si uvědomují význam veřejného prostoru a zeleně a jejich rozvojem chtějí zvyšovat kvalitu života svých obyvatel. Přispíváme na obnovu nebo založení veřejných prostranství, jako jsou parky a parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady nebo rekreační zeleň. 

Podporujeme projekty, které reagují na poptávku ze strany veřejnosti, respektují místní podmínky a současně rozšiřují možnosti užívání veřejného prostoru. Důraz klademe na úzkou spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností, a to ve všech etapách proměny místa i při jeho dalším rozvoji.
 

Kdo může žádat o nadační podporu

→  města, městské obvody a městské části s vlastním orgánem samosprávy v rámci celé České republiky
 

Co nabízíme

 • finanční příspěvek (grant do výše 25 mil. Kč)*
 • odborná konzultační podpora
 • metodika pro realizaci projektu
 • organizace architektonické soutěže
 • pomoc se zapojováním místní veřejnosti během celého projektu
 • komunikační podpora
 • vzdělávání

* Finanční příspěvek je určen na úvodní zapojení místní veřejnosti (zjištění potřeb a přání uživatelů parku), organizaci architektonické soutěže, zpracování projektové dokumentace, veřejnou zakázku na výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy a navazující údržbu.
 

Jak to funguje

Každý sudý rok vyhlašujeme grantovou výzvu.   →   Města, která splňují základní podmínky aktuální grantové výzvy, mohou ke dni uzávěrky podat žádost o podporu svého projektového záměru (= popis současného stavu, analýza, cíl projektu, udržitelnost apod.).   →   Následuje tříkolové hodnocení podaných žádostí, na jehož základě vybereme příjemce nadační podpory.   →   S vybraným městem je uzavřena smlouva o poskytnutí nadační podpory a začíná realizace projektu, která je rozdělena do 5 základních etap:

 • Příprava projektu (cca 6–8 měsíců) 
 • Architektonická soutěž (4–7 měsíců) 
 • Projektová dokumentace (cca 14 měsíců) 
 • Stavba (cca 14 měsíců) 
 • Údržba a rozvoj (3 roky)

Délka jednotlivých etap je orientační, dle konkrétního projektu se může lišit. Během všech etap musí město informovat a zapojovat místní veřejnost. V 5. etapě přispíváme na péči a údržbu nového parku.   

Na této stránce jsou uvedeny pouze základní informace. Konkrétní podmínky čerpání nadační podpory vymezuje vždy aktuální grantová výzva. Seznámit se s nimi můžete po jejím vyhlášení.


Jaké projekty už jsme podpořili

→  dokončené nebo právě realizované parky


Kde hledat inspiraci

→  tematický portál www.promenypromesta.cz
→  brožura Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky (pdf 424 kB)
→  videogalerie nadace na YouTube