Parky: Grantová výzva 2016

Cílem grantové výzvy je podpořit obnovu nebo založení veřejných městských prostranství: parků, parkově upravených ploch, veřejně přístupných zahrad nebo rekreační zeleně. Hlavní důraz klademe na potřebnost, funkčnost a následnou udržitelnost vašeho projektu, jejichž zajištění je podmíněno efektivním zapojením veřejnosti do přípravy i všech etap realizace.

Na této stránce jsou uvedeny pouze základní informace. Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s podrobnou Metodikou pro žadatele o nadační podporu.
 

Příjem žádostí byl ukončen k 31. 3. 2017. Probíhá hodnocení podaných žádostí.
 

Kdo mohl žádat o podporu:

  • město / obec s více než 5000 obyvateli
  • městský obvod / městská část s vlastním orgánem samosprávy
  • mikroregion s více než 5000 obyvateli

v rámci celé České republiky

Co získá úspěšný žadatel:

  • nadační příspěvek do maximální výše 25 mil. Kč
  • odbornou podporu ve všech etapách projektu

Důležité termíny:

→  1. listopadu 2016 / vyhlášení grantové výzvy
→  2. února 2017 / konference Městské parky 2017*  
→  31. března 2017 / uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
→  duben–září 2017 / tříkolové hodnocení žádostí 
→  říjen 2017 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory

* Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí jejího programu je seznámení s podmínkami grantové výzvy a příklady dobré praxe, prezentované informace tak mohou být pro žadatele užitečné při přípravě žádosti a projektového záměru.

Pro žadatele – dokumenty ke stažení:

→  Metodika pro žadatele o nadační podporu (pdf 229 kB)
→  Žádost o nadační podporu (doc 1 MB)

Kde je možné získat další užitečné informace:

→  v online záznamu konference Městské parky 2017
→  na tematickém portálu www.promenypromesta.cz
→  na stránkách projektů realizovaných s naší podporou v rámci programu Parky

Kontakt:

Ing. arch. Radek Janoušek
projektový manažer
t: 277 006 275
m: 775 654 397
e: radek.janousek@nadace-promeny.cz