Aktuální výzvy

Kdo a na jaký typ projektů může aktuálně žádat o nadační podporu? 
Jaké grantové výzvy chystáme v nejbližší době?

 

Všechny grantové výzvy jsou v přípravě, o termínech jejich vyhlášení zde budeme včas informovat.