Proměň své město: Grantová výzva 2020

Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozorňujete na jeho nevyužité možnosti nebo chcete nastartovat proměnu nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze sousedství, radnici, odborníky a společně hledat řešení?
I malé kroky mohou mít velký dosah. Nabízíme vám pomoc při jejich uskutečnění.

 

Kdo může žádat o podporu:

 • nestátní neziskové organizace  spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích – v rámci celé České republiky.
   

Co podpoříme:

 • Iniciativy, které mají dlouhodobou vizi, při jejímž naplňování zapojují veřejnost a zároveň usilují o koncepční spolupráci se zástupci měst a s odborníky. 
   
 • Typ podporovaného projektu:
  →  proměna veřejného prostoru realizovaná svépomocí (malá nebo dočasná proměna místa realizovaná s využitím místních zdrojů a dobrovolníků na prověření potenciálu místa).

Charakter vašeho projektu může propojovat oba typy. Pokud se zaměříte na aktivity ve veřejném prostoru, bude nás zajímat váš dlouhodobý cíl. Důležité je, abyste v rámci Vašeho záměru směřovali k fyzické proměně, ať už ji budete realizovat během tohoto projektu nebo v budoucnu.

 • Důraz klademe na kvalitu a smysluplnost vašeho záměru, jeho přínos i udržitelnost (dlouhodobá vize a směřování). V závislosti na výsledku, kterého chcete dosáhnout, nás bude zajímat i to, jak spolupracujete s veřejností, veřejnou správou a odborníky (např. s odborníky na participaci, sociology, architekty, krajináři nebo výtvarníky – mohou být i přímo součástí vašeho týmu).
   

Co nabízíme: 

 • nadační příspěvek ve výši max. 200 tisíc Kč (celkem rozdělíme 1 mil. Kč)
 • nadační průvodce
 • odborná podpora (PR, fundraising, projektové řízení)

 

Důležité termíny:

→  1. října 2020 / vyhlášení grantové výzvy

→  31. prosince 2020 / uzávěrka podání žádostí 

→  leden - březen 2021 hodnocení a výběr organizací, osobní setkání s dvanácti vybranými organizacemi, výběr maximálně šesti podpořených organizací

→  1. dubna 2021 / zahájení a realizace projektu

→  15. dubna 2021 / úvodní setkání příjemců

→  31. března 2022 / ukončení realizace projektu

→  duben 2022 / závěrečné setkání pro příjemce nadační podpory*

* Nadace si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení setkání.

 

Pro žadatele: 

Veškeré informace najdete zde: www.promensvemesto.cz

 

Další užitečné informace a materiály:

→  dříve podpořené projekty iniciativ
→  videokanál Proměň své město
→  tematický portál www.promenypromesta.cz
 

Kontakt:

Vyplnění žádosti o nadační podporu a zpracování projektového záměru můžete písemně konzultovat se zástupci nadace na e-mailu: projekty@nadace-promeny.cz.