Konzultace

Potřebujete nezávislý pohled na váš projekt nebo se chcete poradit o záměru na zlepšení nějakého místa ve vašem městě? Ať už máte jen základní představu, konkrétní plán či dokonce projekt v běhu, anebo naopak vůbec nevíte, kde začít, nabízíme vám pomoc.
 

Základní tematické okruhy 
 

Rámec konzultací, které nabízíme, odpovídá zaměření našich  >>  grantových programů:   

→ obnova / rozvoj městského veřejného prostoru

→ obnova / rozvoj školní zahrady či hřiště
 

Kdo a co může konzultovat
 

Zástupci měst, škol, neziskových organizací, rodičů, místních komunit nebo občanské veřejnosti se mohou poradit o nejvhodnějším postupu při rozvoji konkrétní lokality.
Poskytujeme zdarma jednu konzultaci.

Zájemci o účast v některé naší grantové výzvě mohou konzultovat zpracování žádosti a svého projektového záměru, jehož osnova je vždy součástí aktuální metodiky pro žadatele.
Poskytujeme zdarma jednu konzultaci.

→ Příjemci nadační podpory z některého z našich grantových programů mohou svůj projekt zdarma konzultovat kdykoliv během jeho realizace (konzultace jsou součástí poskytované podpory). 
 

Jak postupovat
 

Prostudujte si nejprve nadační webové stránky nebo některý z tematických portálů, kde můžete najít odpovědi na řadu vašich otázek:

Pokud vaše otázky přetrvávají, zašlete nám je nejprve e-mailem. Základně popište váš projekt či záměr a co přesně od nás očekáváte, s čím potřebujete poradit, co chcete doporučit. Nezapomeňte nám na sebe nechat všechny potřebné kontakty, pokud bychom potřebovali doplnit informace nebo se domluvit na dalším postupu. 

Ozveme se vám, co nejdříve to bude možné. Jednoduché konzultace obvykle řešíme prostřednictvím telefonu nebo mailu. Osobní konzultace se konají u nás v nadaci, resp. na jiném domluveném místě v Praze. Náklady spojené s naším výjezdem mimo Prahu hradíte vy. 
 

Jak nás můžete kontaktovat
 

→  projekty@nadace-promeny.cz
→  +420 775 654 397