Šenovské parky

Projekt

  • založení dvou menších parků v Kamenickém Šenově (Liberecký kraj)
  • pilotní projekt programu Parky
  • dokončen v roce 2009

Parky a jejich proměny

Základy obou parků byly položeny v místech původní rodinné zástavby již po 2. světové válce, brzy ale začaly chátrat, až zcela zanikly. Díky projektu podpořenému Nadací Proměny se do centra obce vrátila upravená veřejná prostranství.

Dvořáčkův park nabízí místo pro relaxaci v blízkosti šenovského náměstí, sousedí s domovem pro seniory a střední školou sklářskou. Janurův park se rozkládá na březích Šenovského potoka nedaleko základní školy. Jeho soudobá úprava zachovává fragmenty původních budov jako připomínku někdejší historie.

Podrobně o projektu a nadační podpoře – v galerii.

Ke stažení: základní informace o projektu a fotografie (zip 2,4 MB)

Galerie projektu

Základní údaje

realizace projektu: 2006–2009
stavba: říjen 2007–říjen 2008
podpora péče o parky: 2009–2011
celkové náklady: bezmála 22 mil. Kč
financování: Město Kamenický Šenov a grant Nadace Proměny
grant: 19,9 mil. Kč + příspěvek 70 tis. Kč na údržbu v rámci péče o parky
projektant: architektonický atelier AND, spol. s r.o.
dodavatel: Gardenline s. r. o.
rozloha parků: Dvořáčkův park: 0,86 ha a Janurův park: 0,44 ha

 

webové stránky města: http://www.kamenicky-senov.cz/