Poslání

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. 


O co se snažíme

Chceme přispět k tomu, aby se v České republice stal kvalitně řešený veřejný prostor přirozenou součástí života ve městě, aby se do jeho souvisejících proměn více zapojovala široká veřejnost a aby městské prostředí nabízelo více vhodných příležitostí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.


Jak pomáháme

V rámci grantových programů poskytujeme finanční, konzultační a odbornou podporu projektům, jejichž cílem je proměna konkrétních míst. Iniciujeme zapojování dospělých i dětí do rozvoje městského prostředí.

→  program Parky: Pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství - v úzké spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností. 

→  program Zahrada hrou: Pomáháme proměňovat české školní zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. 
 

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnujeme všeobecné osvětě veřejnosti. Provozujeme tematický Portál Proměn.cz, pořádáme konference, semináře, exkurze a přednášky, vydáváme vzdělávací materiály. Seznamujeme děti s architekturou a s principy tvorby městského prostředí. Snažíme se podporovat praktické vzdělávání začínajících tvůrců.

→  vzdělávání
→  www.portalpromen.cz
 

Naše principy

→  proměna krok za krokem
Zakládáme si na komplexním pojetí naší podpory, která kromě grantu zahrnuje také odborné konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním veřejnosti a komunikační podporu během celého projektu.

→  s lidmi a pro lidi
Podporujeme projekty, které reagují na skutečné potřeby veřejnosti a kde mají lidé možnost se do proměny zapojovat od samého začátku. Pomáháme tak mimo jiné rozvíjet vztah lidí k místu, kde žijí.

→  proměny míst i myšlení
Součástí rozvoje městského prostředí je i změna způsobu, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. Zaměřujeme se proto intenzívně na všeobecnou osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku.

→  proměny bez šablon
Uznáváme jedinečnost každého místa i každé komunity. Pomáháme původním projektům, které respektují potřeby místních lidí i genia loci a které zároveň rozvíjejí potenciál městského prostředí.