Poslání

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. 
 

pokračovat

Lidé

Běžnou agendu a každodenní chod nadace zajišťuje desetičlenný tým. Statutárním orgánem nadace je pětičlenná správní ráda, kontrolním orgánem je revizor. Seznamte se s lidmi z Proměn.
 

pokračovat

Dárci

Fungování nadace ani pomoc konkrétním projektům by nebylo možné zajistit bez dlouhodobé podpory zakladatele nadace, pana Karla Komárka, a dalších štědrých dárců. Poděkování patří všem, kdo pomáhají našemu snažení.
 

pokračovat

Dobrovolníci

Vítáme pomoc dobrovolníků v našich projektech – například při budování školních zahrad, při výsadbách nebo při sezónní údržbě parků a zahrad. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy. Děkujeme všem, kdo se rozhodnou věnovat svůj čas a úsilí pro dobrou věc.  
 

pokračovat

Úspěchy

Oceněním je každá úspěšně dokončená proměna a nejvyšší uznání přichází od lidí, kteří rádi vyžívají místa vytvořená s naší pomocí. Jakých dalších úspěchů se podařilo dosáhnout nadaci i jednotlivým projektům, které podporujeme? 
 

pokračovat

Dokumenty

Základní informace o poslání a pravidlech fungování nadace i výroční přehledy našich aktivit najdete souhrně na jednom místě v připojených dokumentech. 
 

pokračovat

Pro média

Novinky, tiskové zprávy, témata, zdroje informací, kontakty. ...
Vše o nadaci v kostce. 

 

pokračovat