Naše město: přihlašování dětí do podzimního ateliéru spuštěno
12. 7. 2017

Opět otevíráme volnočasový ateliér pro děti ve spolupráci s galerií Villa Pellé. Ateliér bude probíhat v prostorách galerie na Praze 6. 

„Naše město“ je volnočasový kroužek určený dětem ve věku 6 až 11 let. Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

Náplň kroužku má tvůrčí charakter a pracujeme s principy zážitkové pedagogiky. Podívejte se na připojené video! 

Rodiče již mohou začít přihlašovat své děti; kapacita kroužku je omezená. 
 

Informace pro rodiče na podzim 2017

→  Místo: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
→  Termín konání: každé pondělí od 14.00 do 15.30
(od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018 celkem 12 dílen)
→  Délka jedné dílny: 90 minut
→  Počet dětí: max. 15
→  Cena za jedno pololetí: 1 500 Kč / dítě
(včetně výtvarných pomůcek a materiálu)
→  Lektoři: Dílny povedou Kateřina Švejdová a MgA. Martin Hrubý.
 

Objednání kroužku

→  Přihlášení dítěte na kroužek je možné on-line.
→  Termín pro přihlášení: do 9. 10. 2017
→  Přijetí přihlášky vám potvrdíme a následně vystavíme fakturu.
→  Podmínkou účasti vašeho dítěte v kroužku je předem uhrazený poplatek.
→  Kroužek bude probíhat od 16. října 2017 


Kontakt

→  katerina.svejdova@nadace-promeny.cz
→  778 737 711
 

Kroužek „Naše město“ je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny.


Více informací o programu, výstavách či jiných vzdělávacích aktivitách galerie Villa Pellé naleznete na stránkách: http://villapelle.cz/.


Naše město: přihlašování dětí do podzimního ateliéru spuštěno