Program Proměň své město

Pomáháme aktivním občanům a organizacím rozvíjet veřejný prostor ve městech a obcích. Podporujeme iniciativy, které inovativním způsobem oživují prostředí měst, prohlubují vztah lidí k místu, zapojují místní komunity, umožňují spolupráci s odborníky a vzdělávají veřejnost.
 

O programu

Hlavním cílem grantového programu Proměň své město je podpora iniciativ a projektů, které napomáhají ke zlepšení prostředí ve městech a obcích. Program přispívá k rozšíření povědomí o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro společnost, přináší nové pohledy na veřejný prostor, vzdělává veřejnost a podporuje nové metody a přístupy směřující k humanizaci měst a obcí.

Chceme poukázat na důležitou roli a silný potenciál proměn iniciovaných tzv. zdola (bottom-up). Právě i ty mohou směřovat k větším změnám realizovaným ve spolupráci s veřejnou správou, a mít tak i větší šanci na dlouhodobou udržitelnost.

Podporované aktivity mohou nabývat různých podob – od fyzických proměn svépomocí, přes komunitní akce, debaty a iniciace projektů, po vzdělávací a osvětové aktivity s důrazem na propojování občanů s odborníky a veřejnou správou. Kromě finanční podpory nabízíme také konzultační a komunikační podporu, vzdělávání a kontakty na odborníky.


Kdo může žádat o nadační podporu

→  občanské iniciativy a organizace definované v aktuální grantové výzvě


Co nabízíme

  • finanční příspěvek
  • odborná konzultační podpora
  • komunikační podpora
  • vzdělávání


Jak to funguje

Nadace vyhlásí grantovou výzvu.   →   Žadatelé, kteří splňují její podmínky, mohou ke dni uzávěrky podat žádost o podporu svého projektu. →   Následuje hodnocení podaných žádostí, na jehož základě vybereme příjemce nadační podpory.   →   S vybraným žadatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí nadační podpory a začíná realizace projektu.

Konkrétní podmínky čerpání nadační podpory vymezuje vždy aktuální grantová výzva. Seznámit se s ní můžete po jejím vyhlášení.
 

Kde hledat inspiraci

→  tematický portál www.portalpromen.cz
→  videogalerie nadace na YouTube
→  nabídka vzdělávání
→  dosud podpořené projekty

Iniciativa „zdola“ odstartovala také několik velkých projektů, které jsme podpořili v programu Parky:

Další dobré příklady projektů a aktivit, které mohou posloužit jako inspirace, průběžně zveřejňujeme na našem Facebooku.