Program Parky 

Pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství. Projekty se realizují se zapojením místních obyvatel a ve spolupráci s odbornou veřejností. 

Konkrétní podmínky čerpání nadační podpory a související termíny zveřejňujeme formou grantové výzvy, která upřesňuje níže popsané základní principy programu. Před podáním žádosti o nadační podporu se s podmínkami grantové výzvy nejprve důkladně seznamte!
 

Nejbližší grantová výzva

→  konec roku 2016

Podmínky grantové výzvy, pokud je otevřena, najdete na této stránce.
Grantovou výzvu vyhlašujeme přibližně jednou za dva roky.

 

Základní principy programu

Jaké je zaměření podpory:

 • obnova nebo založení veřejného prostranství: městské parky, parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady a rekreační zeleň

Kdo může čerpat nadační podporu:

 • města s více než 8 tis. obyvateli
 • městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy bez omezení

Jaké základní podmínky musí žadatel splnit:

 • včasné předložení žádosti, která obsahuje řádně vyplněný formulář žádosti o nadační příspěvek, projektový záměr a další povinné přílohy; není nutné mít zpracovaný architektonický návrh nebo projektovou dokumentaci
 • finanční spoluúčast min. 10 % celkových nákladů na realizaci projektu
 • vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčenému území, které neomezují jeho dostupnost ani realizaci projektového záměru
 • zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace projektu
 • splnění dalších kritérií, které definuje daná grantová výzva 

Co zahrnuje nadační podpora:

 • finanční příspěvek (grant)
 • odborná konzultační podpora
 • metodika pro realizaci projektu
 • organizace architektonické soutěže
 • pomoc se zapojováním místní veřejnosti během celého projektu
 • komunikační podpora
 • semináře, konference, příklady dobré praxe

Na co je určen grant:

 • úvodní zapojení místní veřejnosti (zjištění potřeb a přání uživatelů parku)
 • organizace architektonické soutěže
 • zpracování projektové dokumentace
 • veřejná zakázka na výběr dodavatele
 • stavební a vegetační úpravy
 • navazující údržba

Jaké jsou podmínky čerpání nadační podpory:

Kde je možné inspirovat se při přípravě i realizaci projektu: