Zahrada hrou / Grantová výzva 2015

O grant ve výši až 800 tisíc Kč a odbornou konzultační podporu mohly do konce března žádat školky z Jihočeského a Plzeňského kraje nebo Prahy. Cílem výzvy je podpořit obnovu nebo vybudování zahrad u mateřských škol, jejichž využití umožní propojení se školním vzdělávacím programem a pomůže příznivě ovlivnit rozvoj schopností, dovedností, tvořivosti a odpovědného přístupu dětí k životnímu prostředí. Výsledky hodnocení žádostí budou známy na podzim. 
 

pokračovat

Program Zahrada hrou

V rámci programu podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které v dětech rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii a které přispívá k jejich zdravému a všestrannému vývoji. Projekty se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky.  

Podmínky pro získání nadační podpory z tohoto programu zveřejňujeme formou grantové výzvy. Podpora zahrnuje finanční příspěvek na realizaci základních etap projektu, školám vedle toho poskytujeme odborné konzultace, vzdělávací akce a metodiku pro realizaci projektu. Naše metodika a další zdroje inspirace od nás i ze zahraničí jsou všem volně dostupné na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz.

pokračovat

Program Parky

V rámci programu pomáháme městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství. Podporujeme projekty, jejichž cílem je obnova a oživení zanedbaných nebo zapomenutých míst. Důležitou součástí projektů je zapojování místních obyvatel a spolupráce s odbornou veřejností ve všech etapách projektu.

Příjemce podpory vybíráme v rámci grantových výzev. Úspěšný žadatel od nadace získává finanční příspěvek na přípravu a realizaci projektu, dále odbornou konzultační podporu, příležitosti ke vzdělávání, metodiku pro realizaci projektu a pomoc se zapojením místní komunity. Po dokončení projektu přispíváme i na další péči o obnovené místo. Metodiku a další inspiraci zveřejňujeme na www.promenypromesta.cz

pokračovat

Historie grantů

Souhrnný přehled grantů, které nadace poskytla od roku 2006 v rámci programů Parky a Zahrada hrou. Vedle finančího příspěvku získaly všechny projekty také naši konzultační a komunikační podporu. Přehled dále zahrnuje nadační příspěvky, kterými podporujeme vysokoškolské studenty. 

pokračovat